Istoric

Primele Loji masonice moderne au fost înfiinţate pe teritoriul actual al României în a treia decadă a sec. al XVIII-lea. În anul 1734, în Galaţi, cu substanţiala contribuţie a secretarului princiar Anton Maria del Chiaro, a luat fiinţă "Loggia di Galazzi", iar în 1735, în Iaşi, domnitorul Constantin Mavrocordat a fondat Loja "Moldova".


"Soţietatea Filosofească a Neamului Românesc în Mare Principatul Ardealului", fondată în 1795 de Francmasonul Ioan Molnar Piuariu, a grupat intelectuali români de vază, feţe bisericeşti şi personalităţi politice, precum Gheorghe Şincai, Petru Maior, Samuel Micu, Gherasim Adamovici, Aron Budai, Radu Tempea şi Enache Văcărescu. Unii dintre membrii acestei societăţi, animaţi de spiritul naţional şi de preceptele şi idealurile Francmasoneriei, au elaborat cel mai important document politic naţional al sfârşitului sec. al XVIII-lea - "Supplex Libellus Valachorum" (1791).


Printre membrii Lojilor din Bucureşti din prima jumătate a sec. al XIX-lea s-au numărat Ion Câmpineanu, Grigore Cantacuzino, Ion-Heliade Rădulescu, Cezar Bolliac, Grigore Alexandrescu, Constantin Scheleti, Teodor Diamant, Emanoil Răşcanu şi multe alte personalităţi marcante ale epocii.


Personalităţi de excepţie ale României din toate timpurile au fost Francmasoni: Horia, unul dintre conducătorii răscoalei din 1784; cei mai mulţi dintre liderii politici, militari şi culturali ai Mişcării Revoluţionare de la 1848: Nicolae Bălcescu, Constantin Alexandru Rosetti, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negruzi, Gheorghe Magheru şi Ion C. Brătianu.


În anul 1866 a fost fondată în Iaşi Loja "Steaua României". Interfaţa cu societatea civilă a acestei Loji o reprezenta Societatea Literară "Junimea", ce a avut un rol fundamental în cultura şi literatura română a sec. al XIX-lea. Din Atelierul "Steaua României" au făcut parte Titu Maiorescu, Costache Negruzzi, Iacob Negruzzi, Petre Carp, Teodor Aslan, Gheorghe Asachi, Constantin Şuţu, Nicolae Şuţu, Alexandru Balş, Nicolae Cantacuzino, Grigore Sturdza, Charles Tissot, Petre Palladi şi multe alte personalităţi culturale.


În data de 20 Septembrie 1880 MAREA LOJĂ NAŢIONALĂ din ROMÂNIA a fost constituită ca Mare Lojă regulară şi suverană, avându-l ca Mare Maestru pe Prea Respectabilul Frate Constantin Moroiu.


Francmasoneria română a cunoscut o mare dezvoltare în timpul domniei Regelui Carol I, când a constituit o veritabilă elită a societăţii româneşti, ce reunea în rândurile sale artişti, politicieni, militari, noua clasă de întreprinzători, dar şi reprezentanţii vechii nobilimi.


Francmasoneria Regulară din România a avut un rol fundamental în crearea şi structurarea statului naţional român – unitar, suveran şi modern. Francmasonii din România au contribuit la dezvoltarea societăţii, la realizarea Unirii Principatelor şi la încheierea tratatelor de pace care au legitimat Independenţa şi Marea Unire, ca un drept just şi imprescriptibil asupra întregului teritoriu românesc.


La câţiva ani după primul razboi mondial şi Unirea cea Mare a Transilvaniei cu România, Lojile transilvane au devenit şi ele membre ale MARII LOJI NAŢIONALE din ROMÂNIA.


În 1906, în semn de recunoaştere a meritelor incontestabile ale Masoneriei Române în dezvoltarea culturii şi societăţii româneşti, Regele Carol I a conferit Medalia de Aur Marii Loji Naţionale din România.


În 1918 s-a împlinit cel mai arzător ideal al românilor şi al Francmasoneriei Române din acele timpuri: Unirea, făurirea statului unitar românesc. La sfârşitul Războiului de Reîntregire a Neamului, Generalul Alexandru Averescu, într-o scrisoare oficială, a mulţumit Marii Loji Naţionale din România pentru serviciile aduse ţării. Recunoaşterea de către Marile Puteri a Actului final de la 1 Decembrie 1918 a fost şi opera diplomatică a Francmasonilor Alexandru Vaida-Voevod, Traian Vuia, Voicu Niţescu, Mihai Şerban, Gheorghe Crişan, Ioan Pillat şi Caius Brediceanu.


Dezvoltarea Francmasoneriei a continuat în primele decenii ale secolului XX, dar norii grei ai erei totalitare care se adunau pe cerul Europei au început să-şi spună cuvântul. În 1937, la cererea expresă a Regelui Carol II, Francmasoneria română, aflată sub conducerea lui Jean Pangal, a intrat în adormire. Şapte ani mai târziu, în 1944, avea să se revină asupra acestei decizii, cu acordul şi autorizaţia Comisiei Aliate de Control, dar doar pentru foarte puţin timp. În 1948, noua putere politică, supusă orientării politice a Uniunii Sovietice, avea să interzică Masoneria în mod dictatorial. Începea o perioadă de suferinţe, de persecuţii, de tortură. Mulţi Fraţi au executat pedepse cu temniţă grea de peste 15 ani pentru simpla vină de a fi fost Masoni.


După 1948 numeroşi Masoni români au izbutit să emigreze şi îşi continue activitatea masonică în Loji din Franţa, Israel, Germania, Statele Unite ale Americii, Argentina şi Brazilia. Astfel Flacăra Masoneriei Române a continuat să răspândească Lumina în exil.


După anul 1989, Francmasoneria şi-a reaprins Luminile în ţările din fostul bloc comunist. Cu ştiinţa Marii Loji Unite a Angliei, Grande Oriente d'Italia, Obedienţă recunoscută la acea dată de către Marea Lojă Mamă a Lumii, a decis să reactiveze Francmasoneria Regulară din România şi această Mare Lojă Regulară a fondat pe teritoriul românesc, la Bucureşti, trei Loji Regulare, aflate la început sub jurisdicţie italiană. Astfel:

- Loja "Concordia" Nr. 1 a fost constituită la 30.04.1991, prin iniţierea primilor profani la Bucureşti de către Prea Respectabilul Frate Giuliano Di Bernardo, Mare Maestru al Grande Oriente d'Italia la acea dată, asistat de câţiva Mari Ofiteri ai Grande Oriente d'Italia.

- Loja "Delta Dunării" Nr. 2 a primit de asemenea Lumina de la Grande Oriente d'Italia la data de 29 aprilie 1992 şi a fost formată din zece Maeştri Masoni proveniţi din Loja "Concordia" Nr. 1.

- Loja "Nicolae Bălcescu" Nr. 3 a fost fondată de 12 veterani Maeştri Masoni, supravieţuitori ai Lojilor româneşti ce au lucrat în perioada 1944 - 1948, aceştia fiind regularizaţi de Marele Maestru al Grande Oriente d'Italia, Giuliano Di Bernardo.


La 24 Ianuarie 1993, cele 3 Loji aflate sub Jurisdicţia Grande Oriente d'Italia ("Concordia", "Delta Dunării" şi "Nicolae Bălcescu") au reconstituit MAREA LOJĂ NAŢIONALĂ din ROMÂNIA, într-o Ţinută Rituală condusă de Prea Respectabilul Frate Giuliano Di Bernardo, Mare Maestru al Grande Oriente d'Italia, asistat de Douglas Lemons, Marele Maestru din Trecut al Marii Loji a Californiei, şi de numeroşi Fraţi italieni şi americani.


Astfel avem dovada că MAREA LOJĂ NAŢIONALĂ din ROMÂNIA este o Mare Lojă regular constituită de către Mari Loji Regulare. Acest adevăr de necontestat este de altfel susţinut şi de către Rapoartele "Comisiei de Informare pentru Recunoaşteri" a Conferinţei Marilor Maeştri Masoni din America de Nord. Astfel:

În Raportul său pe anul 1993, "Comisia de Informare pentru Recunoaşteri" a Conferinţei Marilor Maeştri Masoni din America de Nord conchide: "MAREA LOJĂ NAŢIONALĂ din ROMÂNIA a fost reconsacrată regular, la Bucureşti, la 24 ianuarie 1993 şi îndeplineşte standardele Comisiei de Recunoaşteri";

- În anul 1996, aceeaşi Comisie concluzionează: "Considerăm că MAREA LOJĂ NAŢIONALĂ din ROMÂNIA", condusă de Marele Maestru Sever Frenţiu, este o Mare Loja Regulară";

- În Raportul din anul 2005, de la Calgary, Comisia tranşează fără dubii situaţia regularităţii masonice în România. Cităm: "În România a apărut o organizaţie autointitulată "Confederaţia Marilor Loji din România". Acest grup este format din MAREA LOJĂ UNITĂ din ROMÂNIA condusă de Petru Steţiu şi MAREA LOJĂ A ROMÂNIEI. O a treia Mare Lojă este aşteptată să li se alăture în curând. S-a constatat că nici una dintre aceste organizaţii masonice nu îndeplineşte standardele pentru recunoaştere şi le considerăm ca fiind organizaţii iregulare. MAREA LOJA NAŢIONALĂ din ROMÂNIA, condusă de Marele Maestru, Prea Respectabilul Frate Eugen-Ovidiu Chirovici, este singura Mare Lojă din România care îndeplineşte standardele pentru recunoaştere".


Primul Mare Maestru al Marii Loji Naţionale din România de după 1993 a fost Nicu Filip. Lui i-a succedat în funcţie Adrian Dohotaru, ales Mare Maestru al Marii Loji Naţioanle din România în cadrul Conventului din 5-6 Mai 1995. De formaţie umanist (absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii din Cluj-Napoca), Adrian Dohotaru a fost un dramaturg cunoscut pe scenele teatrelor din România. În timpul mandatului de Mare Maestru, Adrian Dohotaru a depus eforturi pentru familiarizarea societăţii civile româneşti cu adevăratele idealuri pentru care au luptat şi luptă toţi Francmasonii români regulari.


Marea Lojă Naţională din România a fost condusă între anii 1996-1997 de Marele Maestru Sever Frenţiu. Autor al unei opere complexe de o remarcabilă valoare, pictor, gravor, decorator, scenograf, Sever Frenţiu ocupă în istoria artei contemporane un loc aparte. Prea Respectabilul Frate Robert Heyat, Mare Maestru din Trecut al Marii Loji din Washington, Districtul Columbia, şi Mare Maestru de Onoare Ad-Vitam al Marii Loji Naţioanle din România, îl elogia pe Sever Frenţiu astfel: "A fost un mare Mason şi o personalitate remarcabilă. Prin calmul şi prin căldura pe care le iradia i-a adus laolaltă pe toţi Masonii români. Este cel mai important lucru pe care l-a realizat. Masonilor din afara României le-a adus un mesaj de dragoste şi unitate, care a fost absolut unic. A fost un ambasador extraordinar al României şi a făcut mult pentru imaginea ei". Pe plan internaţional, distinsa eleganţă spirituală şi neîntrerupta trudă a Marelui Maestru Sever Frenţiu au dat roade. Imaginea externă a Marii Loji Naţioanle din România a avut foarte mult de câştigat, iar legăturile cu Marile Loji prietene au devenit şi mai strănse.


După ce Prea Respectabilul Frate Sever Frenţiu a trecut la Orientul Etern în anul 1997, Marea Lojă Naţională din România a fost condusă în perioada Martie 1998 - Noiembrie 2003 de Prea Respectabilul Frate Gheorghe Comănescu. În timpul mandatului său, Marea Lojă Naţională din România a cunoscut o dezvoltare internă fără precedent, iar, pe plan extern a fost recunoscută de peste şaptezeci de Mari Loji Regulare. 


În 8 Noiembrie 2003, Eugen - Ovidiu Chirovici a fost ales Mare Maestru al Marii Loji Naţionale din România, apoi reales la alegerile din 4 Noiembrie 2006. În timpul primului mandat al Prea Respectabilul Frate Eugen - Ovidiu Chirovici, Marea Lojă Naţională din România a obţinut recunoaşterea naţională a rolului pe care îl care în societatea românească, prin acordarea de către Guvernul României a statutului de asociaţie de utilitate publică. Prea Respectabilul Frate Eugen - Ovidiu Chirovici sublinia semnificaţia acestui eveniment: "Este vorba despre recunoaşterea morală a rolului pe care Masoneria Română îl are în societatea românească. O asociaţie care are peste o sută de recunoaşteri internaţionale, care desfăşoară acţiuni filantropice, care promovează filosofia transformării membrilor ei în cetăţeni model merită statutul de utilitate publică. Pe de altă parte, Masoneria Română a avut şi are un rol important în eforturile de integrare în structurile NATO şi în Uniunea Europeană, contribuind la reconfigurarea poziţiei României în lume după 1989."


În timpul celui de-al doilea mandat de Mare Maestru al Prea Respectabilul Frate Eugen - Ovidiu Chirovici, în 2008, Marea Lojă Naţională din România a fost recunoscută de Marea Lojă Unită a Angliei, de Marea Lojă a Irlandei şi de Marea Lojă a Scoţiei.


În data de 6 Noiembrie 2010, Conventul Marii Loji Naţionale din România l-a ales ca Mare Maestru pe Prea Respectabilul Frate Radu Bălănescu, fost Pro Mare Maestru, care în viaţa profană este Doctor în Ştiinţe Medicale, Medic Chirurg Pediatru, Director Medical al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu", Șef al Clinicii de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică din cadrul aceluiași spital și  Șef de Lucrări la Catedra de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila".


Programul Prea Respectabilul Frate Radu Bălănescu a fost adoptat de cvorumul necesar şi a devenit programul de guvernare al MARII LOJI NAŢIONALE din ROMÂNIA  – “MASONERIA ROMÂNĂ PENTRU ROMÂNIA”.


Ca Mare Maestru, Prea Respectabilul Frate Radu Bălănescu a susţinut o serie de reforme interne care au îmbunătăţit comunicarea, transparenţa decizională în cadrul Marii Loji Naţionale din România şi deschiderea către societate a Marii Loji, cât şi relaţia funcţională dintre Atelierele din Obedienţă.


Marea Lojă Naţională din România, prin reformele structurale făcute, este una dintre puţinele organizaţii din ţară care a adoptat un cod propriu de conduită şi comportament. Marea Lojă se situează astfel printre organizaţiile care îşi bazează funcţionalitatea pe o sumă de norme şi proceduri acceptate de toţi membrii săi şi care reprezintă valori morale unanim acceptate. În opinia membrilor Marii Loji Naţionale din România, Codul de Conduită Masonică reprezintă o temelie pentru întreaga activitate masonică regulară din România.

 

Progresul Marii Loji Naţionale din România s-a făcut simţit pe plan extern, unde s-a obţinut organizarea Conferinţei Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare, iar la Conventul din Aprilie 2012 s-a înregistrat recordul de participare a delegaţiilor străine – 40 de delegaţii, însumând peste 100 de membri.


Pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea Masoneriei Regulare în Europa, Prea Respectabilul Frate Radu Bălănescu a fost decorat cu cea mai înaltă distincţie a Marilor Loji Unite ale Germaniei, conferită cu prilejul Aniversării a 275 de ani de Francmasonerie Simbolică Regulară pe teritoriul de astăzi al Germaniei (29 Septembrie 6012) de Marele Maestru al Marilor Loji Unite ale Germaniei, Prea Respectabilul Frate Rüdiger Templin. 


Începând cu anul 2012 au fost implementate Programul Medical şi Programul "Pro-Vita", prin care membrii Marii Loji Naţionale din România pot beneficia de asistenţă medicală de specialitate şi chiar de ajutor material pentru cazuri deosebite. Prin Programul "Pro-Vita" au fost ajutaţi 14 Fraţi (sau rude de gradul I ale acestora) cu probleme deosebite de sănătate, care au fost trimişi în străinătate pentru investigaţii sau tratament.


Pentru copiii membrilor Marii Loji Naţionale din România a fost implementat Programul Naţional Bursier "Viitorul României", prin care se acordă Burse de Studii pentru studenţii şi masteranzii români care studiază la Universităţi prestigioase de stat din străinătate, dar care nu au fonduri pentru a continua şi dezvolta studiul în etapele viitoare.

În ceea ce priveşte relaţia cu Societatea Civilă, Prea Respectabilul Mare Maestru Radu Bălănescu s-a făcut remarcat printr-o mai mare deschidere a Marii Loji Naţionale din România în relaţia publică, dar şi prin faptul că Masoneria Română a promovat constant adevăratele valori ale României. Prea Respectabilul Mare Maestru Radu Bălănescu a concentrat eforturile Marii Loji spre deschiderea către societatea civilă, pe trei direcţii clar definite, respectiv promovarea excelenţei şi valorii poporului român, promovarea României în lume şi, din punct de vedere intern, concentrarea eforturilor Masoneriei Regulare din România asupra dezvoltării culturii, sistemului educaţional şi sistemului medical. Reprezentative pentru această deschidere către societatea civilă sunt proiectele Gala Premiilor Marii Loji Naţionale din România şi Balul de Caritate al Marii Loji şi parteneriatele încheiate de Marea Lojă Naţională din România cu Academia Română, cu 14 universităţi de stat din România, cu Ministerul Culturii, cu Biblioteca Centrală Universitară "Carol I", cu Fundaţia Universitară "Carol I", cât şi cu alte asociaţii şi fundaţii care împărtăşesc aceleaşi principii şi urmăresc aceleaşi scopuri cu cele ale Masoneriei Regulare.


Marii Loji Naţionale din România a acţionat conform principiilor sale umanitare în raportul cu societatea, cel mai elocvent exemplu fiind cel legat de ajutoarele acordate persoanelor sinistrate în momentele în care dezastrele naturale produse de intemperii au reclamat-o. Membrii Marii Loji Naţioanale din România au făcut ceea ce era firesc, şi anume şi-au îndeplinit datoria de români şi şi-au ajutat semenii aflaţi în nevoie.


După cum sublinia Marele Maestru al Marii Loji Naţionale din România, Prea Respectabilul Frate Radu Bălănescu, „Pacea, Armonia, Echilibrul şi Încrederea domină ca niciodată activitatea Ordinului nostru”, iar coeziunea existentă la nivelul Marii Loji Naţionale din România ne face să fim convinşi că singura noastră direcţie este aceea de a ne construi cu încredere viitorul, că deschiderea fiecărui Mason către Fraţii lui şi a tuturor Fraţilor către Societatea Civilă este un ţel care ne face să fim mândri că suntem Masoni. Munca asiduă şi participarea fiecărui membru al Obedienţei la implementarea Programului de dezvoltare a Marii Loji MASONERIA ROMÂNĂ PENTRU ROMÂNIA a generat îndeplinirea tuturor proiectelor pe care Marea Lojă şi le-a propus pentru această perioadă şi am demonstrat atât Lanţului Masonic Universal, cât şi Societăţii Civile, poziţia solidă pe care o ocupă Marea Lojă Naţională din România în acest moment.” Acţiunile Marii Loji Naţionale din România concentrate pentru întrajutorare, sprijin şi respect reciproc, în special reuşita Galei Premiilor Marii Loji Naţionale din România, vârful de lance al interacţiunii Marii Loji Naţionale din România cu societatea civilă, au fost percepute de societate şi apreciate la justa lor valoare. „Prin tot ceea ce facem am încercat şi iată că reuşim, din ce în ce mai des, să folosim toate resursele noastre umane în acţiuni pozitive şi cu impact social, fără a ne implica în viaţa şi problemele politice. Prezenţa noastră activă în Societate a fost apreciată ca pozitivă şi astfel Preşedintele Comisiei Europene José Manuel Barrosso a invitat Marea Lojă Naţională din România la Consiliul Europei pentru a participa la reuniunea cu tema «Un parteneriat pentru democraţie şi o prosperitate comună: voinţa comună de promovare a drepturilor şi libertăţilor democratice». Implicarea noastră în recunoaşterea şi promovarea talentelor româneşti a adus la prelungirea parteneriatului Marii Loji Naţionale din România cu Academia Română şi cu multe universităţi de prestigiu din România. Toate acestea trebuie să ne dea încredere că tot ceea ce facem este pozitiv şi sunt convins că peste ani şi ani istoria va consemna cum se cuvine tot ceea ce facem noi acum când scriem această pagină memorabilă în viaţa Masoneriei Române.


În final, este de datoria noastră să reafirmăm - pentru a aşeza lucrurile în deplină concordanţă cu adevărul - că MAREA LOJA NAŢIONALĂ din ROMÂNIA este unica Mare Lojă română regulară şi recunoscută de Francmasoneria Regulară Universală şi să exprimăm totodată determinarea tuturor Fraţilor din Marii Loji Naţionale din România de a prezerva în întreaga lor activitate masonică standardele şi principiile Regularităţii, consacrate de Textele noastre Fundamentale: "Principiile Fundamentale pentru Recunoaşterea Unei Mari Loji", "Scopurile şi Raporturile Ordinului", "Landmark-urile" şi "Vechile Îndatoriri ale Francmasonilor".

image6