EDITIA A IV-A A GALEI PREMIILOR MARII LOJI

Marea Lojă Naţională din România şi Academia Română au organizat, în acest an, o nouă ediţie a celui mai important eveniment care marchează deschiderea Marii Loji Naţionale din Romania către societatea civilă.


Comisiile de specialitate au anunţat, în seara zilei de 21 Iunie 2014, la Ateneul Român, câştigătorii celei de-a IV-a Ediţii a Galei Premiilor Marii Loji Naţionale din Romania, la capătul unui complex proces de selecţie şi evaluare, la care au contribuit unele dintre cele mai prestigioase centre universitare din ţară.


 Marele Maestru al Marii Loji Naţionale din Romania,  Prea Respectabilul Frate Radu Bălănescu a precizat:  

“Masoneria Română doreşte să se implice în recunoaşterea şi promovarea valorilor naţionale la cel mai înalt nivel. ... Consider că Arta şi Cultura, Învăţământul, Educaţia şi Ştiinţele, Diplomaţia, Economia, precum şi Medicina, reprezintă direcţiile prin care Masoneria Română doreşte să se implice în recunoaşterea şi promovarea valorilor naţionale la cel mai înalt nivel. Mulţumesc tuturor celor care au contribuit în fiecare an la realizarea acestui eveniment, şi, mai ales, managerului de proiect, Remus Borza. Înţelegem cu toţii că este vorba despre un efort comun în promovarea, aducerea şi menţinerea României pe locul fruntaş pe care îl merită în Europa şi în lume. Programul MASONERIA ROMÂNĂ PENTRU ROMÂNIA a generat o serie de proiecte de mare valoare. Gala este iniţiativa prin care Marea Lojă Naţională din Romania a dovedit că deschiderea către societatea civilă este o prioritate pentru Masoneria Regulară şi că această deschidere, bazată pe promovarea şi recunoaşterea valorilor reale se bucură de reacţii pozitive din partea societăţii”, a declarat Marele Maestru al Marii Loji Naţionale din România, Conf. Dr. Radu Bălănescu, ales în acest an, Secretar Executiv al Conferinţei Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare.


Gala Premiilor Marii Loji Naţionale din Romania îşi propune să promoveze şi să recompenseze spiritul creator, inovator şi inventiv al poporului român în domenii vitale pentru destinul nostru colectiv.


Premiile se acordă tuturor cetăţenilor români rezidenţi sau nerezidenţi pe teritoriul României, indiferent de sex, religie sau vârstă, masoni sau profani, care, în cursul anului anterior decernării premiilor, au realizat o lucrare, o descoperire, invenţie sau inovaţie, au emis o teorie, teoremă, ecuaţie, au pus la punct o tehnică, metodă, procedeu cu impact macro-social într-unul dintre cele 7 domenii premiate sau, prin exercitarea profesiei ori a demnităţii publice, au adus importante servicii ori beneficii ţării. Fiecare dintre cele şapte premii este în valoare de zece mii de euro.


 “Gala Premiilor Marii Loji Naţionale din România s-a bucurat de sprijinul societăţii civile, al Academiei Române şi a 12 Universităţi de renume din ţară. Suntem bucuroşi să avem alături peste 700 de personalităţi din mediul academic, universitar, cultural, dar şi bancar, diplomatic şi politic care ne-au onorat cu prezenţa la fiecare dintre cele trei ediţii precedente ale Galei. Mai mult decât atât, suntem încrezători că au înţeles necesitatea acestui proiect inedit în România, al cărui succes îl sărbătorim la această cea de-a patra ediţie”, a declarat Drept Respectabilul Frate Remus Borza, Mare Orator al Marii Loji Naţionale din Romania, organizatorul Galei.


Personalităţile nominalizate la cea de-a patra ediţie a Galei Premiilor Marii Loji Naţionale din Romania

Cele şapte comisii, din care au făcut parte reputaţi academicieni şi profesori universitari, au comunicat nominalizaţii aleşi în urma examinării activităţii personalităţilor propuse în acest an.


Iată nominalizările celor şapte Comisii, din rândul cărora au fost anunţaţi câştigătorii, la Ateneul Român: Continuând tradiţia generată încă de la prima sa ediţie, Gala şi-a propus să promoveze şi să recompenseze spiritul creator, inovator şi inventiv al poporului român în domenii vitale pentru destinul nostru colectiv, pentru a repune în drepturi adevăratele personalităţi ale României.


COMISIA GRIGORE MOISIL

Matematician SERGIU MOROIANU – cercetător principal I la Institutul de Matematică Simion Stoilow al Academiei Române, pentru lucrarea în colaborare cu B. Ammann şi A. Moroianu: The Cauchy problem for Einstein metrics and parallel spinors”, Comm. Math. Physics 320 (2013).

Acad. EMIL BURZO a publicat în anul 2013, ca unic autor, la prestigioasa Editura SPRINGER în cadrul proiectului Condensed matter. Magnetic properties of non-metallic inorganiccompounds based on transition elements 2 volume de 307 pagini, respectiv 490 pagini sub titlu Tectosilicates LANDOLT-BOERNSTEIN HANDBUCH.

Conf. Univ. Dr. CIPRIAN PREDA – Universitatea de Vest Timişoara şi Visiting Associate Professor la Cornell University, pentru lucrarea On the asymptotic behavior of the solutions of semilinear nonautonomous equations publicată în Semigroup Forum, vol.87, 2013.


COMISIA HENRI COANDĂ

Prof. Dr. Ing. Honoris Causa VIRGIL STANCIU, membru al Comisiei de Astronautică a Academiei Române pentru lucrările Optimizarea performantelor turbomotoarelor”, Editura Printech, 2013 şi Modelarea şi simularea turbomotoarelor de aviatie-aplicaţii”, Editura Printech, 2013.

Prof Dr. rer. Nat. MARIUS ENĂCHESCU pentru lucrările Scanning polarization force microscopy investigation of contact angle and disjoining pressure of glycerol and sulfuric acid on highly oriented pyrolytic graphite and aluminum”, A. Moldovan, P. M. Bota, T.D. Poteca, I. Boerasu, D. Bojin, D. Buzatu, M. Enăchescu, publicată în The European Physical Journal Applied Physics 64: 31302-31308, 2013 şi Wetting properties of glycerol on mică and stainless steelby scanning polarization force microscopy”, A. Moldovan, M. Bota, I. Boeraşu, D. Dorobanţu, D. Bojin, D. Buzatu, M. Enăchescu, publicată în Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 15, 1101-1105, 2013.

RADU MUNTEANU pentru lucrările “Reţele radio cu mobilitate ridicată Editura Mediamira, 2013; Metode numerice pentru detecţia semnalelor radio Editura Mediamira 2013, şi Compatibilitatea electromagnetică în medii de comunicaţii radio”, Editura Academiei Romane, 2013.


COMISIA CAROL DAVILA

Prof. Univ. Emerit Dr. Honoris Causa NICOLAE MANOLESCU, membru corespondent al Academiei Române, membru corespondent al Academiei Franceze de Medicină, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice pentru lucrarea Oncologia comparată, structura complexă a medicinei comparate”, Revista Academică, nr. 7-8, 2013.

Prof. Univ. Dr. GHEORGHE BURNEI – Profesor de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică la Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti; Şef de Clinică Chirurgicală la Spitalul de Urgenţă pentru Copii “Maria Sklodowska Curie” Bucureşti, pentru lucrarea: Proximal congenital radial-ulnar synostosis and synchondrosis; pathogenic concept and a newtherapeutic method.” Burnei Gheorghe, Ghiţă R., Pârvan A., Japie E, Gavriliu Ş, Georgescu I, El Nayef T, Tiripa I, Hamei Ş.; Revista Journal of Medicine and Life 2013 Dec 15 nr.6(4):365-8.

Dr. DAN IONUŢ GHEONEA – Doctor în Medicină, Medic primar Medicină Internă – Gastroenterologie, şi şef de lucrări UMF Craiova; Pentru lucrarea: Quantitative low mechanical index contrast-enhanced endoscopic ultrasound for thedifferential diagnosis of chronic pseudotumoral pancreatitis and pancreatic cancer” –Gheonea DI, Streba CT, Ciurea T, Săftoiu A. BMC Gastroenterol, 2013.


COMISIA NICOLAE TITULESCU

ANDREEA PĂSTARNAC – E.S Ambasador al României în Israel

CIPRIAN MIHALI – E.S Ambasador al României în Senegal

ADRIAN KOZJACSKI – Şef de Misiune, Ambasada României în Afganistan.


COMISIA EUGENIU CARADA

MIHAELA IFRIM – “Ciclul economic. Dualismul monetaro-real”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2013.

OCTAVIAN DRAG

OMIR JORA – “Avataruri ale corporaţiei multinaţionale. Exerciţiu de analiză proprietariană”.

PIERLUIGI PROFUMIERI, MOHAMMAD JARADAT şi MARIUS MOTOCU – “Banii între aur şi contractele futures electronice”.


COMISIA SPIRU HARET

Dr. Ing. NECULAI ANDREI, Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Director Ştiinţific la Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Informatică Bucureşti, pentru lucrarea “Nonlinear Optimization Applications Using the GAMS Technology”, Editura Springer New York, 2013.

Conf. Univ. Dr. CONSTANTIN ASLAM, Directorul Departamentului de Teorie-Educaţie-Cercetare din cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, pentru lucrarea “Paradigme în istoria esteticii filosofice. Din Antichitate până în Renaştere”, Iaşi, Institutul European, 2013, Colecţia Academică.

Prof. Univ. Dr. LIDIA SIMONA SAVA, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Departamentul de Ştiinţele Educaţiei, Director Institutul Român de Educaţie a Adulţilor, pentru lucrarea “Repere pentru dezvoltarea sistemului de profesionalizare a practicienilor din educaţia adulţilor”, Editura Universităţii de Vest 2013.


COMISIA CONSTANTIN BRÂNCUŞI

IONEL SIMOTA, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Braşov pentru Volumul de poezii Dialog încer”, publicat la Editura TipoMoldova.

Vilonist şi Prof. Univ.  Dr. GABRIEL CROITORU pentru Turneul naţional Vioara lui George Enescu la sate şi pentru Turneul naţional Duelul viorilor”.

ŞTEFAN CALTEA pentru proiectul expoziţie – carte I – VII Poveşti cu Ştefan Caltea la Galeria Posibilă Bucureşti.


Câştigătorii premiilor au fost:

PREMIUL GRIGORE MOISIL

Acad. EMIL BURZO a publicat în anul 2013, ca unic autor, la prestigioasa Editura SPRINGER în cadrul proiectului „Condensed matter. Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements”, 2 volume de 307, respectiv 490 pagini, sub titlu “Tectosilicates” LANDOLT-BOERNSTEIN HANDBUCH.


PREMIUL HENRI COANDĂ

RADU MUNTEANU pentru lucrările “Reţele radio cu mobilitate ridicată” Editura Mediamira 2013; “Metode numerice pentru detecţia semnalelor radio” Editura Mediamira 2013 şi “Compatibilitatea electromagnetică în medii de comunicaţii radio”, Editura Academiei Romane 2013.


PREMIUL CAROL DAVILA

Prof. Univ. Dr. GHEORGHE BURNEI – Profesor de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică la Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti; Şef de Clinică Chirurgicală la Spitalul de Urgenţă pentru Copii “Maria Sklodowska Curie” Bucureşti, pentru lucrarea: “Proximal congenital radial-ulnar synostosis and synchondrosis; pathogenic concept and a newtherapeutic method.”


PREMIUL NICOLAE TITULESCU

ADRIAN KOZJACSKI – Şef de Misiune, Ambasada României în Afganistan.

 
 

PREMIUL EUGENIU CARADA

MIHAELA IFRIM – “Ciclul economic. Dualismul monetaro-real”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2013.


PREMIUL SPIRU HARET

Prof. Univ. Dr. LIDIA SIMONA SAVA, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Departamentul de Ştiinţele Educaţiei, Director Institutul Român de Educaţie a Adulţilor, pentru lucrarea “Repere pentru dezvoltarea sistemului de profesionalizare a practicienilor din educaţia adulţilor”, Editura Universităţii de Vest 2013.


PREMIUL CONSTANTIN BRÂNCUŞI

Violonist şi Prof. Univ. Dr. GABRIEL CROITORU pentru Turneul naţional “Vioara lui George Enescu la sate” şi pentru Turneul naţional “Duelul viorilor”. 

image15