CONFERINTA MONDIALA A MARILOR LOJI MASONICE REGULARE

Editia a XIII-a

MAREA LOJĂ NAȚIONALĂ DIN ROMÂNIA A ORGANIZAT ÎN BUCUREȘTI, ÎN PERIOADA 14 - 17 MAI 2014, A 13-A EDIȚIE A CONFERINȚEI MONDIALE A MARILOR LOJI MASONICE REGULARE. Lucrările celei de-a 13-a ediții a Conferinței Mondiale au fost urmate de cele ale Conventului Marii Loji Naționale din România, ce a avut loc în data de 18 Mai 2014.


Cea de-a 13-a ediție a Conferinței Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare, desfășurată în București, în perioada 14-17 mai 2014, a reunit, fără a număra observatorii, 106 Mari Loji de pe toate continentele, 76 de Mari Maeștri, 32 de Mari Secretari, precum și un număr impresionant de Mari Maeștri Adjuncți, Pro Mari Maeștri și mulți alți Mari Demnitari ai Marilor Loji participante, devenind astfel cea mai mare conferință și întrunire masonică internațională din istoria Masoneriei. 21 se lectori au conferențiat în cadrul sesiunilor de lucru, unii dintre ei prezentând lucrări în cadrul mai multor seminarii.


Ediția Conferinței Mondiale desfășurată în România a fost concentrată asupra asigurării și dezvoltării unui dialog la masa rotundă între participanți, prin intermediul celor șase sesiuni de lucru, ale căror teme de dezbatere au fost axate pe relația între Francmasoneria Regulară și societatea civilă, pe contribuția pe care și-o poate aduce Francmasoneria Regulară la dezvoltarea societății, pe rolul preceptelor și valorilor masonice în modelarea de caractere virtuoase și pe modalitățile în care Francmasoneria Regulară poate să comunice cu societatea civilă. Programul amplu al sesiunilor de lucru ale Conferinței au oferit reprezentanților fiecărei Mari Loji prezente posibilitatea de a pune în comun și de a se împărtăși din experiența și realitățile vieții masonice internaționale, de a identifica o viziune comună și unitară în abordarea globală a aspectelor masonice și o direcție comună și unitară pentru interesul general al Francmasoneriei Regulare Universale.


Fiecare dintre cele șase seminarii a fost condus de un moderator principal și unul secund. Moderatorii sunt Francmasoni iluștri, de pe întregul mapamond, care au adus contribuții importante la dezvoltarea Francmasoneriei în țările lor, cât și în întregul Lanț Masonic Regular Universal. Moderatorii și temele principale de dezbatere ale celor șase sesiuni de lucru au fost:


  • Seminarul 1: Francmasoneria ca angajament social. Modul în care valorile Francmasoneriei pot schimba viața unui Mason și cum poate un Mason să schimbe societatea; Moderator principal: P:.R:.Fr:.Rüdiger Templin, Mare Maestru al Marilor Loji Unite ale Germaniei; Moderator secund: P:.R:.Fr:.Ranko Vujačić, Mare Maestru al Marii Loji Regulare a Serbiei;
  • Seminarul 2: Frăția Francmasonilor – locul în care loialitatea și moralitatea dobândesc noi valențe. Experiența masonică și rolul îndrumător al Lojii; Moderator principal: P:.R:.Fr:.Oscar de Alfonso Ortega, Mare Maestru al Marii Loji a Spaniei; Moderator secund: P:.R:.Fr:.Etevaldo Barcelos Fontenele, Secretar General al Confederației Masoneriei Simbolice din Brazilia, Mare Maestru din Trecut al Marii Loji a Statului Ceará (Brazilia);
  • Seminarul 3: Egalitatea și Toleranța. Valorile masonice care pot defini fundamental secolul al XXI-lea, un secol al schimbărilor dramatice; Moderator principal: P:.R:.Fr:.Roggy Kossi Paass, Mare Maestru al Marii Loji Naționale Togoleze; Moderator secund: P:.R:.Fr:.Vasudev Masurekar, Mare Maestru al Marii Loji a Indiei;
  • Seminarul 4: Francmasoneria și provocările mass-media. Cum comunicăm. Ce comunicăm. Adaptarea la noua realitate a presei electronice; Moderator principal: P:.R:.Fr:.Jean-Michel Mascherpa, Mare Maestru al Marii Loji „Alpina” a Elveției; Moderator secund: P:.R:.Fr:.Živko Gruevski, Mare Maestru al Marii Loji a Macedoniei;
  • Seminarul 5: Altruismul masonic. Modalități specifice de implicare în viața comunității; Moderator principal: P:.R:.Fr:.Iraci Da Silva Borges, Mare Maestru din Trecut al Marii Loji a Statului Paraná (Brazilia); Moderator secund: P:.R:.Fr:.Rafael Aragon Guevara, Secretar Executiv din Trecut al Confederației Masonice Interamericane, Mare Maestru din Trecut al Marii Loji din Guatemala; Asistent: D:.R:.Fr:.Cristian Adrian Flores Maldonado, Mare Secretar Adjunct pentru Relații Externe al Marii Loji a Boliviei;
  • Seminarul 6: Cum pot contribui străvechile principii și experiența de secole ale Francmasoneriei la realizarea unei lumi mai bune; Moderator principal: P:.R:.Fr:.John L. Cooper III, Mare Maestru al Marii Loji a Californiei; Moderator secund: P:.R:.Fr:.Avi Baranes, Mare Maestru al Marii Loji a Statului Israel.

Programul evenimentelor masonice a fost completat de un diversificat program cultural și artistic, de o varietate largă de tururi turistice și de Balul Conferinței Mondiale, evenimente ce s-au adresat atât Fraților străini participanți, cât și doamnelor și membrilor familiilor lor, care i-au însoțit în vizita în România. Lucrările participanților la Conferință nu au fost relevante doar din punct de vedere strict masonic. Împărtășirea experiențelor masonice s-a împletit cu schimbul intercultural între popoarele ce au fost reprezentate în cadrul Conferinței. Prin urmare, cea de-a 13-a ediție a Conferinței Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare a constituit un schimb și câștig de experiență socio-culturală atât pentru țările ale căror Mari Loji Regulare au participat la Conferință, cât și pentru țara gazdă, România. Cu prilejul Conferinței Mondiale, Marea Lojă Națională din România a putut oferi distinșilor săi oaspeți oportunitatea de a descoperi tradițiile autentice, spiritualitatea profundă și bogățiile culturale și naturale inepuizabile ale României.


În data de 17 Mai 2014, în cadrul celei de-a 13-a ediții a Conferinței Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare, dintre cei trei candidați, P:.R:.FR:.RADU BĂLĂNESCU A FOST ALES de participanții la Conferință, cu o largă majoritate de voturi, SECRETARUL EXECUTIV AL CONFERINȚEI MONDIALE A MARILOR LOJI MASONICE REGULARE, pentru un mandat de 4 ani și jumătate, ce poate fi reînnoit. Poziția de Secretar Executiv al Conferinței Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare este pe deplin compatibilă cu funcția de Mare Maestru al Marii Loji Naționale din România, în conformitate cu Secțiunea 4, Articolul A.1 din Constituția și Regulamentul General ale Conferinței Mondiale.


Ilustrul Secretar Executiv din Trecut, D:.R:.Fr:.Thomas W. Jackson, care a deținut această funcție timp de 16 ani, a devenit Președintele de Onoare al Conferinței Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare.


După alegerea sa în poziția de Secretar Executiv, P:.R:.Fr:.Radu Bălănescu a numit membrii Consiliului Conferinței Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare, care sunt iluștri Francmasoni de pe toate continentele, renumiți și respectați în întreaga lume pentru experiența și realizările lor masonice.


În discursul său ce a urmat alegerii în poziția de Secretar Executiv, P:.R:.Fr:.Radu Bălănescu a evidențiat esența și liniile directoare ale Conferinței Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare:

  • Conferința Mondială trebuie să respecte întotdeauna cu strictețe, să conserve și să profeseze fără abatere Străvechile Landmark-uri și Principiile de Regularitate ale Francmasoneriei Regulare („Principles For Grand Lodge Recognition” și „Aims and Relationships of the Craft”);
  • scopurile Conferinței Mondiale sunt exclusiv acelea de a centraliza și transmite informații în întregul Lanț Masonic Regular Universal, de a identifica și propune soluții, cu scopul de a întări și promova stabilitatea, progresul, valorile fundamentale și universalitatea Francmasoneriei Regulare;
  • Conferința Mondială a Marilor Loji Masonice Regulare va respecta întotdeauna pe deplin Suveranitatea, Independența și Egalitatea tuturor Obediențelor Masonice Regulare. Conferința Mondială nu va avea niciodată tendința să se erijeze într-o „supra-structură” masonică, plasată deasupra Marilor Loji Regulare și nu va realiza niciodată vreo acțiune care ar putea afecta Suveranitatea și Independența vreunei Mari Loji Regulare. Fiecare Mare Lojă Masonică este total independentă și are suveranitate masonică deplină pe întreg teritoriul său, iar respectarea și conservarea strictă a principiilor regularității este legătura care unește laolaltă toate Marile Loji Regulare din Lanțul Masonic Regular Universal;
  • Conferința Mondială este deschisă exclusiv Marilor Loji Masonice Regulare, după cum este stipulat și în Constituția sa.

P:.R:.Fr:.Radu Bălănescu a menționat că, în calitatea sa de Secretar Executiv al Conferinței Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare, va avea de asemenea onoranta îndatorire de a promova pe întregul mapamond imaginea veritabilă și pozitivă a Patriei noastre, România.


Participanții la a 13-a ediție a Conferinței Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare au apreciat în mod deosebit productivitatea Conferinței, calitatea deosebită a lucrărilor, organizarea ireproșabilă și complexă a evenimentelor și ospitalitatea tradițională a poporului român.


Marea Lojă Națională din România a creat și administrează site-ul web al Conferinței Mondiale și editează, publică și distribuie la nivel internațional revista bianuală a Conferinței Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare. Revista Conferinței Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare este publicată bianual, în lunile Iunie și Decembrie. Fiecare număr al revistei urmărește o anumită temă generală de dezbatere, care este comunicată din timp tuturor Marilor Loji Masonice Regulare. Marii Maeștri ai Marilor Loji Regulare și mulți iluștri Frați din întreaga lume, care și-au adus sau pot aduce contribuții notabile la dezvoltarea și întărirea Lanțului Universal Regular al Francmasoneriei, sunt invitați să trimită Marii Loji Naționale din România lucrări pe tema principală a fiecărui număr al revistei.

image16